Reiki tanfolyam
Reiki tanfolyam

Reiki l. fokozatú tanfolyam
Reiki, relaxáció, meditáció képzés 
-Budapest 13.ker.

Jelentkezés:

Itt ⬇️lentebb⬇️a "Jelentkezés a tanfolyamra" űrlapon

vagy
☎️06309854509


"A Reiki Béke tiszta forrásból adja át a 🙏tradicionális Reiki-t🙏 ,kiegészítve relaxációs és könnyű meditációs technikákkal."


Fejlődnél? Felemelkednél az élet völgyeiből?

Jó helyen vagy!

"A Reiki Béke a Reiki, a relaxáció és a könnyű meditáció nagyszerű ötvözete."

Itt ⬇️lentebb⬇️a "Jelentkezés a tanfolyamra" űrlapon tudsz jelentkezni a tanfolyamra.


Reiki Béke 5 csillaga

Minőségi tudás: 10+ év tapasztalattal Reiki Mester/Tanár és diplomás mentálhigiénés szakember, meditáció oktató tartja a képzéseket.
Színvonalas képzések: Kényelmes, atmoszférikus környezet, minőségi jegyzetek.
Professzionális tanfolyamok: A képzés után mindenki képes lesz önállóan alkalmazni a Reiki, relaxációs és meditációs technikákat.
Megbízhatóság: Hivatalos képző 🎓hivatalos tanúsítvány.
Utánkövetés: Precíz válaszok a kérdésekre a képzésen és utána is.

Reiki segíthet:
➖ Javítani a zavaró, kellemetlen közérzet
➖ Feltöltődni pozitív életenergiával
➖ Tisztulni testi, érzelmi, gondolati szinteken
➖ Oldani az érzelmi és gondolati blokkokat
➖ Harmóniára és céltudatosságra lelni
➖ A Reiki segítheti az önismeret fejlődését, a tudat ébredését
🙏Sok ezer jó tapasztaltot hallhatunk, olvashatunk a Reiki pozitív, áldásos hatásairól


❗️A Reiki l. fokozathoz semmiféle előképzettség nem szükséges, csak az a szándékod, hogy szeretnél fejlődni.

Tanfolyam díja: 35.000Ft
Foglaló 10.000Ft

Melybe beletartozik:
➡️egésznapos képzés,
➡️tradicionális Reiki l-es beavatás,
➡️képzésen átadott professzionális jegyzet
➡️képzés utáni időszakban küldött Reiki Béke jegyzetek
➡️Reiki Béke vezetett meditációs hanganyag
➡️🎓hivatalos Képzési tanúsítvány
➡️Reiki Béke egyedi grafikás díszemléklap
➡️képzés utáni szabad kérdezési / konzultációs lehetőség


Helyszín: Budapest 13.ker., Tátra utca 5/B, Asram Jógastúdió
⏰Időpont: május 18 (szombat) 10 órától

🙏 Engedd, hogy a Reiki áramoljon át rajtad, és tapasztald meg, milyen érzés újra otthon lenni a saját szívedben

Jelentkezés a tanfolyamra

A jelentkezéshez, a tanfolyamdíjról kiállított számlához és a Felnőttképzési szerződéshez, a Képzési tanúsítvány kiállításához van szükség az alábbi adatokra.

A foglaló utalási határideje a jelentkezést követő 3 napon belül.

Online szerződés

Képzési szerződés és általános szerződési feltételek

Felnőttképzés nyilvántartási szám: B/2022/001008

A képzés megnevezése: Reiki l.
Formája: személyes,
Óraszáma: 8 óra
Helyszíne: A képzésleírás tartalmazza 
A képzés év, hónap, nap szerinti kezdési és befejezésének tervezett időpontja: a weboldalon meghirdetettek és/vagy a Facebook esemény szerint
A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum: Felnőtképzési tanúsítvány és Reiki Béke díszoklevél (szép grafikás emléklap)
Hiányzás: hiányzás vagy jelentős késés esetén a képzés nem teljesíthető
A képzési díja: 35.000 Ft
Tananyag és tanúsítvány és díszoklevél díja: a képzés díja tartalmazza ezek árát is
Fizetés módja: átutalás, egy összegben
Képzésben részt vevő személy és/vagy Felnőttképző szerződésszegésének következményei: Szerződésszegés következményei: Ptk. és a FKtv. vonatkozó előírásai, valamint jelen Felnőttképzési szerződés 8. ; 12. ; 14. pontja szerint.

  
A képzésen való részvételnek feltétele a teljes csoport, minden résztvevő, és Kopasz Attila E.V.-val (továbbiakban: Képző) munkájának a tiszteletben tartása. A képzés egy békés, barátságos, kedves légkörű tanfolyam és ehhez illeszkedő magatartás tanúsítása szükséges a részvételhez. Ennek hiányában megkérem a tanfolyamról való távozásra.
1. A Reiki Béke tanfolyam nem javaslot azok számára, akiknek aktív szakaszban lévő vagy kezeletlen súlyos pszichiátriai betegsége van. Ha mégis szeretné elvégezni, kérem kérdezze meg az orvosát, javasolja-e önnek.
2. A reiki Béke Reiki tanfolyamokon saját felelősségére vesz részt és ha figyelmen kívül hagyja a figyelmeztetéseket, akkor a kialakult állapotokért és helyzetekért a Képző semmilyen felelősséget nem vállal.
3. Ez a megrendelés online szerződésnek / elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, mely fizetési kötelezettséggel jár.
4. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről is szóló, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól rendelkező 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.
5. A szerződést a "Jelentkezés a tanfolyamra" űrlap kitöltésével és a Jelentkezés gombra való kattintással és/vagy a Képzési szerződéshez szükséges adatai e-mail-ben történő megadásával és/vagy a tanfolyamdíj elutalásával történik.
A szerződést a Képzővel (Kopasz Attila E.V.-val) (adószáma: 59280132-1-26) köti.
6. A számlázás elektronikus módon történik, melyet emailben kézbesítek.
7. A vállalkozás panaszkezelési módja e-mailben történhet: info@kimethodreiki.com
8. A vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület: Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület
(https://www.bekeltetes-csongrad.hu/)
10. A képzés ára nem fedezi a képzésen való részvételhez szükséges internet szolgáltatás díját.
11. A képzésen való részvételhez szükséges eszközökről, minden jelentkezőnek magának kell gondoskodnia.
12. Teljes tanfolyamdíj visszafizetés csak akkor van, ha a képző hibájából nem valósul meg a tanfolyam. Ha a tanfolyamra jelentkező minimum 72 órával a képzés kezdete előtt jelzi, hogy nem tud részt venni a képzésen, akkor a tanfolyamdíj 50%-át a Képző visszautalja. Ha a képzés kezdete előtti 72 órában vagy közvetlenül a képzés előtt jelzi, hogy nem tud részt venni vagy nem jelzi és nem is jelenik meg, akkor a tanfolyamdíj nem jár vissza. Természetesen orvosilag igazolt súlyos megbetegedés esetén, ha 72 órán belül jelzi, hogy nem tud részt venni, akkor a Képző visszautalja a képzési díj 50%-át.
Tanfolyamdíj 50%-ának a visszautalása helyett minden indokolt esetben és egy alkalommal választható, hogy másik tanfolyam időponton venne részt.
Ha talál maga helyett valakit, aki szívesen jönne a megjelölt tanfolyamra, ez esetben a a Képző a teljes tanfolyamdíjat visszautalja, miután akit talált maga helyett befizette majd résztvett a tanfolyamon.
13. A Képző (Kopasz Attila E.V.) fenntartja annak jogát, hogy indokolt – vis major – esetben a meghirdetett tanfolyam elmarad, ez esetben kérheti, hogy másik időpontban jönne vagy a teljes képzési díjat visszafizeti.
14. Mint fogyasztó nem jogosult a 14 munkanapos elállási illetve szerződésfelmondási jogával élni, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól rendelkező 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § a) bekezdése értelmében. A rendelet értelmében a tanfolyam után már nem élhet a 14 napos elállási, vagy szerződésfelbontási jogával, mert ez a jog a teljesítéssel egyidejűleg megszűnik. A teljesítés előtti elállásról vagy szerződésfelmondásról a 12. pontban olvashat.


GDPR - Általános adatkezelési szabályzat

GDPR - Általános adatkezelési szabályzat

WEBOLDAL ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az Adatkezelő jelen adatvédelmi tájékoztató közzététele útján tesz eleget az érintettek személyes adatok kezelésére vonatkozó, a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE által előírt előzetes tájékoztatási kötelezettségének, amelynek értelmében a Rendelet vonatkozó cikkei szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell az adatkezeléssel érintettek rendelkezésére bocsátani.

I. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Az érintett személyes adatainak kezelése körében adatkezelőnek minősül:

CÉGNÉV: Kopasz Attila e.v.

SZÉKHELY: 6723 Szeged, CSABA UTCA 43. B lcsh. 3 em. 10 ajtó

ADÓSZÁM: 59280132-1-26

TELEFON: 06309854509

KÉPVISELŐ NEVE: Kopasz Attila e.v.

E-MAIL: info@kimethodreiki.com

WEBOLDAL: kimethodreiki.com

A személyes adatokat megismerhetik:

- az Adatkezelő vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói
- az Adatkezelő részére szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek, szervezetek az Adatkezelő által meghatározott terjedelemben, a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben
- egyéb

Az Adatkezelő lerögzíti, hogy az általa kezelt személyes adatokat papír alapon a következő helyen tárolja:

- székhely
- telephely
- egyéb

Az elektronikus állomány formájában kezelt személyes adatok tárolásának módja:

- Adatkezelő által üzemeltetett szervergép
- Adatkezelő munkaszervezetéhez tartozó számítógép(ek) merevlemeze
- Adatkezelő által igénybe vett felhőszolgáltatás (felhőszolgáltatás megnevezése)
- egyéb

II. AZ ADATFELDOLGOZÓ(K) MEGNEVEZÉSE

Az adatfeldolgozók a következők:

CÉGNÉV: Kopasz Attila e.v.

SZÉKHELY: 6723 Szeged, CSABA UTCA 43. B lcsh. 3 em. 10 ajtó

ADÓSZÁM: 59280132-1-26

TELEFON: 06309854509

KÉPVISELŐ NEVE: Kopasz Attila e.v.

E-MAIL: info@kimethodreiki.com

WEBOLDAL: kimethodreiki.com

III. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. érintett:bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

1a. azonosítható természetes személy:az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy, vagy több tényező alapján azonosítható;

2. személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;

3. különleges adat:a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok,

3a. genetikai adat:egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az adott természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;

3b. biometrikus adat:egy természetes személy fizikai, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó olyan, sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, mint például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

3c. egészségügyi adat:egy természetes személy testi vagy szellemi egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

4. hozzájárulás:az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;

5. adatkezelő:az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

5a. közös adatkezelő:az az adatkezelő, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - az adatkezelés céljait és eszközeit egy vagy több másik adatkezelővel közösen határozza meg, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket egy vagy több másik adatkezelővel közösen hozza meg és hajtja végre vagy hajtatja végre az adatfeldolgozóval;

6. adatkezelés:az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

7. adattovábbítás:az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

7a. közvetett adattovábbítás: személyes adatnak valamely harmadik országban vagy nemzetközi szervezet keretében adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére továbbítása útján valamely más harmadik országban vagy nemzetközi szervezet keretében adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére történő továbbítása;

8. nyilvánosságra hozatal:az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

9. adattörlés:az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

10. adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából történő megjelölése útján;

11. adatmegsemmisítés:az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

12. adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;

13. adatfeldolgozó:az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel - az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;

14. adatállomány:az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

15. harmadik személy:olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek;

16. adatvédelmi incidens:az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

17. profilalkotás:személyes adat bármely olyan - automatizált módon történő - kezelése, amely az érintett személyes jellemzőinek, különösen a munkahelyi teljesítményéhez, gazdasági helyzetéhez, egészségi állapotához, személyes preferenciáihoz vagy érdeklődéséhez, megbízhatóságához, viselkedéséhez, tartózkodási helyéhez vagy mozgásához kapcsolódó jellemzőinek értékelésére, elemzésére vagy előrejelzésére irányul;

18. címzett:az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz;

19. álnevesítés:személyes adat olyan módon történő kezelése, amely - a személyes adattól elkülönítve tárolt - további információ felhasználása nélkül megállapíthatatlanná teszi, hogy a személyes adat mely érintettre vonatkozik, valamint műszaki és szervezési intézkedések megtételével biztosítja, hogy azt azonosított vagy azonosítható természetes személyhez ne lehessen kapcsolni;

20. vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.

21. rendelet: az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.).

22. adatkezelő rendszer: az adatkezeléshez használt eszközök.

IV. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

1. Az érintett hozzájárulása

(1) A személyes adatok kezelésének jogszerűségének az érintett hozzájárulásán kell alapulnia, vagy valamely egyéb jogszerű, jogszabály által megállapított alappal kell rendelkeznie.

(2) Az érintett hozzájárulása alapján történő adatkezelés esetén az érintett a személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását a következő formában adhatja meg:

a) írásban, személyes adatkezeléshez hozzájárulást adó nyilatkozati formában,

b) elektronikus úton, a Vállalkozás internetes weboldalán megvalósított kifejezett magatartásával, jelölőnégyzet kipipálásával, vagy ha az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi.

(3) A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak. (4) A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed.

(4) Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni. Ha az érintett hozzájárulását elektronikus felkérést követően adja meg, a felkérésnek egyértelműnek és tömörnek kell lennie, és az nem gátolhatja szükségtelenül azon szolgáltatás igénybevételét, amely vonatkozásában a hozzájárulást kérik.

(5) Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

2. Szerződés teljesítése

(1) Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

(2) A szerződés teljesítéséhez nem szükséges személyes adatok kezeléséhez való érintetti hozzájárulás nem lehet feltétele a szerződéskötésnek.

3. Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, vagy az érintett, illetve más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme

(1) Az Adatkezelés jogalapját jogi kötelezettség teljesítése esetén törvény határozza meg, így az érintett hozzájárulása az személyes adatainak kezeléséhez nem szükséges.

(2) Az Adatkezelő köteles tájékoztatni az érintettet az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról az adatkezelő személyéről, továbbá a jogairól, a jogorvoslati lehetőségekről.

(3) Az Adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése címén az érintett hozzájárulásának visszavonását követően jogosult kezelni azon adatkört, amely valamely rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése végett szükséges.

4. Közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása, az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése.

(1) Az adatkezelő – ideértve azt az adatkezelőt is, akivel a személyes adatokat közölhetik – vagy valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre, feltéve hogy az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget, figyelembe véve az Adatkezelővel való kapcsolata alapján az érintett észszerű elvárásait. Az ilyen jogos érdekről lehet szó például olyankor, amikor releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn az érintett és az adatkezelő között, például olyan esetekben, amikor az érintett az adatkezelő ügyfele vagy annak alkalmazásában áll.

(2) A jogos érdek fennállásának megállapításához mindenképpen körültekintően meg kell vizsgálni többek között azt, hogy az érintett a személyes adatok gyűjtésének időpontjában és azzal összefüggésben számíthat-e észszerűen arra, hogy adatkezelésre az adott célból kerülhet sor.

(3) Az érintett érdekei és alapvető jogai elsőbbséget élvezhetnek az adatkezelő érdekével szemben, ha a személyes adatokat olyan körülmények között kezelik, amelyek közepette az érintettek nem számítanak további adatkezelésre.

V. AZ ÉRINTETT SZEMÉLY ADATAINAK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI

Az érintett személy jogairól röviden a következő tájékoztatást adja az Adatkezelő:

Az érintettnek joga van:

 • a tájékoztatáshoz az adatkezelés megkezdése előtt,
 • arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz,
 • adatainak helyesbítését, törlését kérni, értesítést kapni az adatkezelőtől ennek megtörténtéről,
 • az adatkezelés korlátozását kérni, értesítést kapni az adatkezelőtől ennek megtörténtéről,
 • az adathordozhatósághoz,
 • tiltakozáshoz, ha személyes adatait közérdekű célból, vagy az adatkezelő jogos érdekére hivatkozással kezelik.
 • mentesüljön az automatikus döntéshozatal alól, beleértve a profilalkotást,
 • a felügyeleti hatóságnál való panasztételhez. Panasztételhez való jogát az érintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.; https://www.naih.hu e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz,
 • Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz
 • Az adatvédelmi incidensről való tájékoztatáshoz.

VI. AZ ÉRINTETT KÉRELME ESETÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS

(1) Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak gyakorlását, az érintett jelen adatkezelési tájékoztatóban is rögzített jogainak gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani.

(2) Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb 25 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

(3) Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

(4) Ha Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

(5) Adatkezelő díjmentesen biztosítja az érintett számára a következő tájékoztatást és intézkedést: visszajelzés a személyes adatok kezeléséről, hozzáférés a kezelt adatokhoz, adatok helyesbítése, kiegészítése, törlése, adatkezelés korlátozása, adathordozhatóság, tiltakozás az adatkezelés ellen, az adatvédelmi incidensről való tájékoztatás.

(6) Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: 5000.- Ft összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

(7) A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.

(8) A Rendelet 11. cikkének sérelme nélkül, ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a Rendelet 15–21. cikk szerinti kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

(9) Ha az érintett kérelmét az Adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok kezelésének korlátozására az adatkezelő elutasítja, az érintettet írásban, haladéktalanul tájékoztatja

a) az elutasítás tényéről, annak jogi és ténybeli indokairól, valamint

b) az érintettet e törvény alapján megillető jogokról, valamint azok érvényesítésének módjáról, így különösen arról, hogy az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok kezelésének korlátozására vonatkozó jogát a Hatóság közreműködésével is gyakorolhatja.

(10) Ha az Adatkezelő az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése szerint eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatokat helyesbíti, törli vagy ezen adatok kezelését korlátozza, az adatkezelő ezen intézkedés tényéről és annak tartalmáról értesíti azon adatkezelőket és adatfeldolgozókat, amelyek részére az adatot ezen intézkedését megelőzően továbbította, annak érdekében, hogy azok a helyesbítést, törlést vagy az adatok kezelésének korlátozását a saját adatkezelésük tekintetében végrehajtsák.

(11) A törléshez való jog érvényesítése érdekében az Adatkezelő haladéktalanul törli az érintett személyes adatait, ha

a) az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés

- a jelen szabályzatban rögzített alapelvekkel ellentétes,

- célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához,

- törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott időtartama eltelt, vagy

- jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,

b) az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, kivéve, ha az adatok kezelése törvényi felhatalmazáson, az érintett, vagy más létfontosságú érdekeinek védelmén alapul.

c) az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte, vagy

d) az érintett adatai törlése mellőzéséhez fűződő jogos érdeke fennállásának időtartama lejárt, illetve ha a nemzetközi adattovábbítás esetén szükséges dokumentációs kötelezettség teljesítéséhez előírt adatőrzési időtartam lejárt.

VII. ADATVÉDELMI INCIDENS (PERSONAL DATA BREACH) ESETÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS

(1) Adatvédelmi incidens a Rendelet értelmében a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

(2) Adatvédelmi incidensnek minősül a személyes adatokat tartalmazó eszköz (laptop, mobiltelefon) elvesztése, vagy ellopása, illetve az is annak minősül, ha az adatkezelő által titkosított állomány visszafejtésére szolgáló kód elvesztése, hozzáférhetetlenné válása, ransomware (zsarolóvírus) általi fertőzés, amely a váltságdíj megfizetéséig hozzáférhetetlenné teszi az adatkezelő által kezelt adatokat, az informatikai rendszer megtámadása, tévesen elküldött személyes adatokat tartalmazó e-mail, címlista nyilvánosságra hozatala stb.

(3) Az adatvédelmi incidens észlelése esetén a Vállalkozás képviselője haladéktalanul vizsgálatot folytat le az adatvédelmi incidens azonosítása és lehetséges következményeinek megállapítása céljából. A károk elhárítása érdekében a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

(4) Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

(5) Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek.

(6) Az (3) bekezdésben említett bejelentésben legalább:

a) ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;

b) közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;

c) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

d) ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

(7) Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok további indokolatlan késedelem nélkül később részletekben is közölhetők.

(8) Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E nyilvántartás lehetővé teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze a Rendelet 33. cikkében foglalt követelményeknek való megfelelést.

VIII. A WEBOLDALLAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS

3.1. Az Adatkezelő honlapjára látogatók adataival kapcsolatos tájékoztatás

(1) Adatkezelő a honlapján tett látogatások során egy vagy több cookie - apró információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával – kerül küldésre a honlapot meglátogató személy számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz, amennyiben ehhez a honlapot meglátogató személy világos és egyértelmű tájékoztatást követően kifejezett (aktív) hozzájárulását adta a honlap további böngészésére irányuló magatartásával. A honlapot meglátogató személy a cookie adatkezelést böngészőprogramjában letilthatja.

(2) A cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása érdekében működnek. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak, az Adatkezelő személyes adatkezelést e körben nem folytat, mindössze a felhasználók IP címének, az operációs rendszer és a böngészőprogram, illetve a látogatott oldalak URL címének és a látogatás idejének naplózására kerül sor.

(3) Közösségi oldalak pluginjainak weboldalba történő ágyazása esetére Adatkezelő a következő tájékoztatást nyújtja: a beágyazott pluginek következtében Adatkezelő felhasználói adatokat továbbít azon közösségi oldal (Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn) részére, amelynek pluginjét a weboldalán elhelyezte. A továbbított felhasználói adatok köre a (2) bekezdésben került meghatározásra. Az adatok továbbítását követően a közösségi oldal kötelezettsége a beérkezett adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatás nyújtása a felhasználó részére.

3.2. Hírlevél feliratkozás, regisztráció

3.2.1. Hírlevél feliratkozás

.

(1) Az adatkezelés jogalapja hírlevél feliratkozás esetén az érintett hozzájárulása, amelyet az érintett Adatkezelő honlapján a "hírlevél feliratkozás" szövegrész melletti jelölőnégyzet kipipálásával ad meg adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően.

(2) Az érintetti kör hírlevél feliratkozás esetén: minden olyan természetes személy, aki Adatkezelő hírlevelére feliratkozik, illetve a honlapon regisztrál és hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez.

(3) A kezelt adatok köre hírlevél feliratkozás esetén:

- feliratkozás időpontja

- e-mail cím.

(4) Az adatkezelés célja hírlevél feliratkozás esetén: az érintett tájékoztatása az Adatkezelő szolgáltatásairól, termékeiről, az azokban bekövetkezett változásokról, tájékoztatás hírekről, eseményekről.

(5) Az adatok címzettjei (akik megismerhetik az adatokat) hírlevél feliratkozás esetén: Adatkezelő vezetője, ügyfélkapcsolatot ellátó munkatárs, a Adatkezelő weblapjának üzemeltetését ellátó adatfeldolgozó munkatársai.

(6) Az adatkezelés időtartama hírlevél feliratkozás esetén: a hozzájárulás visszavonásáig, a hírlevélről leiratkozásig.

(7) Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, illetve kérheti személyes adatai törlését. A hírlevél leiratkozás az érintett részére megküldött elektronikus levelek láblécében elhelyezett leiratkozási linkre kattintva, vagy az Adatkezelő székhelyére megküldött postai levélben történik.

3.2.2. Jelentkezés a tanfolyamra

Az adatkezelés jogalapja "Jelentkezés a tanfolyamra" űrlap esetén az érintett hozzájárulása, amelyet az érintett a az Adatkezelő honlapján a "Jelentkezés a tanfolyamra" szövegrésznél
az "Elfogadom, hogy ezen jelentkezésem (és/vagy a képzési díj elutalása) a Képzővel (nyilvántartásba vételi száma: B/2022/001008) megkötött online szerződésnek minősül (mely a weboldal "Online szerződés" részénél részletesen elolvasható)" melletti jelölőnégyzet kipipálásával ad meg adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően.

Valamint az "Az adatkezelési szabályzatot elfogadom (mely a weboldal "GDPR - Általános adatkezelési szabályzat" részénél részletesen elolvasható) Adatait minden esetben bizalmasan kezelem. A Felnőttképzési szerződéshez szükségesek, valamint a hivatalos Felnőttképzési rendszerben kell ezeket megadnom és a befizetett tanfolyamdíjról kiállított számlához szükséges. Reklám levelet soha nem küldök." melletti jelölőnégyzet kipipálásával ad meg adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően.

(2) Az érintetti kör "Jelentkezés a tanfolyamra" esetén: minden olyan természetes személy, aki Adatkezelő honlapján "Jelentkezés a tanfolyamra" űrlapot kitölti és hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez.

(3) A kezelt adatok köre "Jelentkezés a tanfolyamra" esetén:

- jelentkezés időpontja

- név

- születési név

- anyja neve

- születési ország és város

- legmagasabb iskolai végzettség

- lakcím

- e-mail cím

- telefonszám

- egyéb

(4) Az adatkezelési cél "Jelentkezés a tanfolyamra" esetén: kapcsolatfelvétel szerződéskötés.

(5) Az adatok címzettjei (akik megismerhetik az adatokat) "Jelentkezés a tanfolyamra" esetén: az Adatkezelő vezetője, ügyfélkapcsolatot ellátó munkatárs, az Adatkezelő weblapjának üzemeltetését ellátó adatfeldolgozó munkatársai.

(6) Az adatkezelés időtartama "Jelentkezés a tanfolyamra" esetén: a hozzájárulás visszavonásáig,

(7) Az érintett bármikor kérheti regisztrációja (személyes adatai) törlését. A "Jelentkezés a tanfolyamra" során megadott adatai törlését az Adatkezelő e-mail címére küldött elektronikus levélben kezdeményezheti az érintett.

.

3.3. Weboldalon végzett direkt marketing tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés

.

(1) Az Adatkezelő direkt marketing célú adatkezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása, amely egyértelmű és kifejezett. Az érintett egyértelmű, kifejezett előzetes hozzájárulását az Adatkezelő honlapján a hozzájárulás direkt marketing célú megkereséshez szövegrész melletti jelölőnégyzet kipipálásával adja meg adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően.

(2) Az érintetti kör: minden olyan természetes személy, aki egyértelmű, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Adatkezelő személyes adatait direkt marketing céljára kezelje.

(3) Az adatkezelési célok: azonosítás, kapcsolattartás szolgáltatásnyújtással, termékértékesítéssel kapcsolatos reklámot, ajánlatot tartalmazó üzenetek küldése, akciókról való értesítés céljából elektronikus úton.

(4) A személyes adatok címzettjei: az Adatkezelő vezetője, az ügyfélszolgálati feladatokat, marketing feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalók.

(5) A kezelt személyes adatok köre:

- név

- cím

- telefonszám

- e-mail cím

- egyéb

(6) Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok direkt marketing céljára való kezelése érintett általi visszavonásáig. (tiltakozás)

3.4. Az Adatkezelő által üzemeltetett webáruházzal összefüggő adatkezelés

(1) A webáruházban történő regisztrációra, a hírlevélre történő feliratkozással kapcsolatos adatkezelési tevékenységre, illetve a látogatók tájékoztatására a 3.1., 3.2., 3.3. pont rendelkezései az irányadók.

(2) Az Adatkezelő weboldalán online, elektronikus úton történő szerződéskötések (vásárlások) a 2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.) hatálya alá esnek, ezért az adatkezelés célja a fentiek mellett a jogszabály által előírt fogyasztói tájékoztatásra vonatkozó szolgáltatói kötelezettség teljesítésének a bizonyítása, a szerződés megkötésének a bizonyítása, a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díj(ak) számlázása, valamint az az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

(3) A webáruházban történő vásárlás esetén az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése.

(4) Az adatkezeléssel érintett adatok kategóriái:

- vásárlók neve

- vásárlók lakcíme,

- vásárlók telefonszáma,

- vásárlók belépési jelszava,

- vásárlók bankszámlaszáma.

- egyéb

(5) Az adatkezeléssel érintett személyek kategóriái: minden olyan természetes személy, aki az Adatkezelő webáruházában regisztrál, hírlevélre feliratkozik, vásárol.

(6) Az adatok címzettjeinek kategóriái: az Adatkezelő vezetője, az ügyfélkapcsolati feladatokat, értékesítéssel kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók, az Adatkezelő weblapjának üzemeltetését ellátó adatfeldolgozó munkatársai, illetve az Adatkezelő könyvelési feladatait ellátó munkavállalói, az ezen feladatokat ellátó adatfeldolgozó munkavállalói.

(7) Az adatkezelés helye a jelen szabályzat IV. (4) bekezdésben került rögzítésre.

(8) Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésétől számított 5 év.

3.5. Közösségi oldalakon való jelenlét szabályai

 • Adatkezelő a következő közösségi oldalakon van jelen:

-Facebook

-Twitter

- Instagram

- YouTube

- Tumblr

- LinkedIn

- Egyéb

(2) Az érintett személyek kategóriái: azon természetes személyek, akik Adatkezelő közösségi oldalát követik.

(3) Az adatkezelés jogalapja Adatkezelő közösségi oldalának követése esetén az érintett önkéntes hozzájárulása.

(4) Az adatkezeléssel érintett adatok kategóriái: Adatkezelő a látogatók, a tartalmait megosztó személyek által a közösségi oldalon közzétett adatokat nem kezeli, a közösségi jelenlét célja Adatkezelő termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatos tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, népszerűsítése, a követőkkel való kapcsolattartás a fenti tárgykörben. Adatkezelő a követői nevét kezeli, a követők által a közösségi oldalon közzétett egyéb adatokat nem kezeli, azokra a közösségi oldal adatkezelési szabályzatának rendelkezései alkalmazandók.

(5) Az adatok címzettjeinek kategóriái: Adatkezelő közösségi oldalának kezelését munkaköre alapján ellátó munkavállaló, Adatkezelő vezetője.

(6) Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

IX. SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG

(1) Az Adatkezelő a vele szerződő természetes személyek – ügyfelek, vevők, szállítók - személyes adatainak kezelését ellátja a szerződéses jogviszonnyal összefüggésben. A személyes adatok kezeléséről az érintettet tájékoztatni kell.

(2) Az érintettek köre: mindazon természetes személyek, akik Adatkezelővel szerződéses kapcsolatot létesítenek, Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló jogi személyek kapcsolattartói.

(3) Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése, az adatkezelés célja a kapcsolattartás, a szerződésből eredő igényérvényesítés, szerződéses kötelezettségeknek megfelelés biztosítása.

(4) A személyes adatok címzettjei: az Adatkezelő vezetője, az Adatkezelő ügyfélszolgálati, könyvviteli feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalói, adatfeldolgozói.

(5) A kezelt személyes adatok köre:

- természetes személy ügyfél neve

- természetes személy ügyfél születési neve

- természetes személy ügyfél neve anyja neve

- természetes személy ügyfél születési országa és városa

- természetes személy ügyfél legmagasabb iskolai végzettsége

- természetes személy ügyfél lakcíme

- természetes személy ügyfél telefonszáma

- természetes személy ügyfél e-mail címe

- természetes személy ügyfél bankszámlaszáma

- vállalkozói igazolvány szám

- őstermelői igazolvány szám

- gazdálkodó szervezet ügyfél kapcsolattartójának neve

- gazdálkodó szervezet ügyfél kapcsolattartójának e-mail címe

- gazdálkodó szervezet ügyfél kapcsolattartójának telefonszáma

- egyéb

(6) Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésétől számított 5 év.

X. AZ ADATBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

(1) Adatkezelő személyes adatot csak a jelen szabályzatban rögzített tevékenységekkel összhangban, az adatkezelés célja szerint kezelhet.

(2) Adatkezelő az adatok biztonságáról gondoskodik, e körben kötelezettséget vállal arra, hogy megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához, illetőleg kialakítja a fentiekben meghatározott jogszabályok érvényesüléséhez szükséges eljárási szabályokat.

(3) Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

(4) Az Adatkezelő által az adatbiztonság érdekében végrehajtandó technikai és szervezési intézkedéseket Adatkezelő adatvédelmi szabályzata rögzíti.

(5) Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére, több lehetséges adatkezelési megoldás esetén a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosító megoldást választja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

XII. AZ ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

1. Az adatfeldolgozással kapcsolatos általános szabályok

(1) Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit törvény, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az adatkezelő határozza meg.

(2) Adatkezelő deklarálja, hogy az adatfeldolgozói tevékenysége során az adatkezelésre vonatkozó érdemi döntés meghozatalára kompetenciával nem rendelkezik, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

(3) Az adatfeldolgozó részére az adatkezelési műveletek tárgyában adott utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő felel.

(4) Adatkezelő kötelezettsége az érintettek számára az adatfeldolgozó személyéről, az adatfeldolgozás helyéről való tájékoztatás megadása.

(5) Az Adatkezelő az adatfeldolgozónak további adatfeldolgozó igénybevételére felhatalmazást:

- nem ad.

(6) Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. Az adatfeldolgozással nem bízható meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes adatokat felhasználó üzleti tevékenységben érdekelt.

Kelt: 2023.01.27

Beleegyező nyialtkozat

Beleegyező nyilatkozat

Javaslom, hogy mindig legyél kritikus és tájékozódj alaposan.

A Reiki kezelések és Reiki képzések (minden kezelés és képzés, ami Kopasz Antal Attila EV -nál igénybe vehető) holisztikus szemléletű, természetes módszerek, amelyet sokan pozitív hatásúnak találnak, azonban konkrét eredmények és gyógyulási ígéretek helyett a kezelések és képzések egyéni tapasztalatokon alapulnak, és az eredmények egyénenként változhatnak. Kérlek, vedd figyelembe, hogy az itt található információk nem minősülnek orvosi tanácsadásnak vagy tanácsadásnak. Fontos tudni, hogy az itt közölt információk és a Reiki nem helyettesítik az orvosi kezelést és az orvosi konzultációt, a gyógyszeres terápiát, a pszichológiai vagy pszichiátriai segítséget. Amennyiben problémád vagy betegséged van, mindig konzultálj orvosoddal és kövesd az általa adott utasításokat és kezelési tervet. Az orvosi ellátás nélkülözhetetlen az egészségügyi állapot pontos felméréséhez és a megfelelő kezelés meghatározásához. A Reiki hatása a hosszú távú használat tapasztalataira, a Reiki hagyományában leírtakra és az egyéni kezelési tapasztalatokra épül. A résztvevők visszajelzései alapján tapasztalható pozitív hatások személyenként változhatnak, és nem garantáltak minden esetben. A Reiki spirituális, szellemi és energetikai gyakorlat, amelyet a saját felelősségére alkalmazhat.

Elfogadom, hogy a masszázs (frissítő és relaxáló masszázs) masszázs kezelés és a Reiki kezelések, a Reiki Béke Komplex Reiki Mesteri kezelésés bármely kezelés és bármely tanfolyam amelyet igénybe veszek Kopasz Antal Attila e.v.-nál, nem minősül orvosi beavatkozásnak. Az önként vállalt kezelésemet és/vagy tanfolyamot, amelyen részt veszek nem tartom az egészségügyről szóló törvény és az annak végrehajtásáról szóló jogszabályok hatálya alá tartozónak, azt a közérzetem javító tevékenységnek minősítem. Tudom, hogy a kezelésnek és/vagy a képzésnek a legnagyobb gondosság mellett is lehetnek nem kívánatos következményei. Komplikációk léphetnek fel a kezelés és/vagy a képzés során és az veszélyekkel is járhat, ezt tudomásul veszem és elfogadom. Ebből kifolyólag a kezelést végzőt és/vagy képzést tartót felelőssé nem teszem, azzal a meggyőződéssel kezdem meg a kezelést és/vagy a képzést, hogy a kezelést végző és/vagy a képzést tartó a legjobb tudása szerint jár el.

A kezeléshez és/vagy képzéshez hozzájárulok. Vállalom, hogy a kezelés és/vagy a képzés eredményessége érdekében a kezelővel együttműködöm. Hozzájárulok ezen dokumentumban megadott személyes adataim kezeléséhez.

Megértettem, hogy a kezelés és/vagy a képzés során a kezelő esetleg olyan beavatkozásra is kényszerül, amelyet előre nem jelzett, de mielőtt ehhez hozzáfog szóban tájékoztat és beleegyezésem kéri. Ezért ezennel hozzájárulok ahhoz, hogy további alternatív beavatkozásra is sor kerüljön, ennek eldöntésére a kezelőt, képzőt feljogosítom.

Részletes és érthető tájékoztatást kaptam a tervezett kezelésről, céljáról és természetéről, an nak előnyeiről, a várható eredményekről, a felmerülő kockázatokról. A kezeléssel összefüggő kritikákat, fenntartásokat, rizikótényezőket ismerem, a kezelés előtt részletes felvilágosítást kaptam. A kezelés lényeges tulajdonságainak ismeretében vetem alá magam a kezelésnek. A kezelés esetleges kockázatairól részletes szóbeli tájékoztatást kaptam, ezeket megértettem, tudomásul veszem és vállalom.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy az általam igényelt kezelés díját és/vagy képzés díját meghaladó összegű kártérítési igényt nem érvényesítek. Tudom, és vállalom, hogy kártérítés igénylése esetén, az okozott kárt és a szándékosság tényét bizonyíta nom kell.

Ezen nyilatkozatom az összes következő Kopasz Antal Attila e.v. -nél igénybe vett kezelésekre és/vagy képzésre is érvényes. Ha állapotomban bármilyen kedvezőtlen, negatív változás következne be, arról a következő kezelés és/vagy képzés igénybevétele előtt értesítem Kopasz Antal Attila e.v. -t és új beleegyező nyilatkozat elfogadása előtte nem veszek fel új kezelést (új beleegyező nyilatkozatot pedig, akkor tudok elfogadni, ha az abban foglaltaknak megfelelő állapotban vagyok).

A fenti nyilatkozatot elolvasás, és értelmezés után, mint a valóságnak és a saját akaratelhatározásomnak megfelelőt, sajátkezűleg, saját magam fogadom el.

Az alábbi esetekben, akkor veszem igénybe a masszázs szolgáltatást, ha kezelőorvosommal konzultáltam, a kezelőorvos jóváhagyta, hogy frissítő és relaxáló masszázst és/vagy Reiki kezelést vegyek igénybe és/vagy a Képző (Kopasz Antal Attila) bármely képzésén résztvegyek és erről tájékoztattam a kezelést végzőt és/vagy képzést tartót (és a tájékoztatás tényét, ezen dokumetum elfogadásával igazolom) arról, hogy ezt az orvosa jóváhagyta:
kivizsgált és kezelt cukorbetegség, kivizsgált és kezelt magasvérnyomás, kivizsgált és kezelt pszichoszomatikus panaszok pl.: szorongás, emésztési problémák, kivizsgált és kezelt stressz okozta fejfájás panaszok, minden idáig ismeretlen eredetű rosszullét (pl. fejfájás, szédülés, émelygés, indokolatlan fáradtság vagy levertség, nehéz légzés, bármilyen szokatlannak ítélt mellkasi (szív tájéki érzet), bőrelváltozás, emésztési problémák stb.)
Egyéb problémák, betegségek megléte esetén a kezelés, képzés ellenjavalt:
kezeletlen anyagcsere zavar (pl. cukorbetegség), stroke utáni 3-6 hónapos időszak, akut gyulladás, daganatos megbetegedések, fertőző betegség, fertőző bőrbetegségek, lázas állapot, műtétek utáni lábadozási időszak, nem kezelt, kiugróan magas vérnyomás, nem kompenzált szívpanaszok, szellemileg sérült beteg, TBC.

Kijelentem, hogy megfelelő állapotban vagyok a kezelés és/vagy képzés igénybevételéhez és nincs ellenjavallat, amely meggátolná a kezelés igénybevételét.